Job Archives

Кандидатът трябва да има опит в работата с Agile методологии и да бъде запознат с основните CMS системи като WordPress, S.Builder и Bitrix. Опитът в работата с програмни езици като PHP, JavaScript и CSS ще се счита за предимство. Отговорности: - Управление на екипи за маркетинг и софтуерна разработка; - Планиране и изпълнение на проекти в съответствие с Agile методологията; - Комуникация с клиенти и участие в преговорите за проекти; - Оценка на рисковете и управление на проблемите по време на изпълнението на проектите; - Участие в техническото проектиране и тестване на софтуерните продукти. Предлагаме: - Конкурентно заплащане, включващо фиксирана и процентна част; - Работа в млад и динамичен екип; - Възможност за професионален и кариерен растеж; - Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа. Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете снимка и CV, задължително във формат PDF! Кандидатите с автобиографии в друг формат, различен от горепосочените, няма да бъдат разгледани! Всички кандидатури, отговарящи на изискванията, ще бъдат разглеждани конфиденциално и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

Кандидатът трябва да има опит в работата с Agile методологии и да бъде запознат с

Програмата започва с въвеждащо обучение, което ще се проведе на място в централния офис на фирмата и ще има за цел да запознае стажанта с политиката на фирмата, организацията на работния процес и проектите на компанията. Следващият етап е предназначен за пълноценна практическа работа по реални проекти. Стажантската програма има за цел да обучи младши уеб програмисти и студенти, които искат да развият своите лични и професионални умения. С най-активните и талантливи стажанти ще бъде обсъдена възможността за назначаване на постоянен трудов договор, след успешно приключване на стажантската програма. Продължителност на програмата: Целият стаж ще е общо от 170 до 250 часа в зависимост от знанията, уменията, и от това как се справя обучаемия. По взаимно желание и преценка, стажантът може да бъде нает на ТД без значение от часовете, които е натрупал до момента. Необходимите документи за кандидатстване: - Автобиография; - Кратко мотивационно писмо, пояснявайки кои ваши знания и умения бихте желали да развиете по време на стажа; - Линкове на проекти, изработени от Вас - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО; Изисквания към участниците: - Интерес към уеб-дизайна и уеб-програмирането - Много добра компютърна и интернет грамотност; - Започнати и завършени проекти са предимство; - Основни познания по Javascript/jQuery/PHP/MySQL; - Организираност и отговорност; - Основни познания по HTML/CSS/Javascript; - Организираност и отговорност; Ние предлагаме: - Обучение, стаж и възможност за назначаване на ТД - Приятна и приятелска среда за работа. - Работно време: от 4 до 8 часа Ако проявявате интерес към стажантска програма на Лимон ЕООД, изпратете снимка и CV, задължително във формат PDF! Кандидатите с автобиографии в друг формат, различен от горепосочените, няма да бъдат разгледани! Всички кандидатури, отговарящи на изискванията, ще бъдат разглеждани конфиденциално и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

Програмата започва с въвеждащо обучение, което ще се проведе на място в централния офис на

Отговорности: - Управление на проекти във фирмата за маркетинг и продажби на Lemon, свързани с продажбите на ветроходни курсове; - Управление на екипи и работа с клиенти, свързани с продажбите на ветроходни курсове; - Отговорност за изготвянето на планове и стратегии за продажби на ветроходни курсове; - Управление на уеб сайтове на фирмата с помощта на платформи като Wordpress, S.Builder, Tilda; - Управление на рекламни кампании като Google Adwords и други. Изисквания: - Добро владеене на руски и английски език; - Опит в продажбите на ветроходни яхти; - Опит в управлението на уеб сайтове с помощта на платформи като Wordpress, S.Builder, Tilda; - Опит в управлението на рекламни кампании като Google Adwords и други. Предлагаме: - Заплащане, включващо фиксирана част и процент от продажбите на ветроходни курсове; - Работа в динамична и интернационална среда; - Възможности за лично и професионално развитие. Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете снимка и CV, задължително във формат PDF! Кандидатите с автобиографии в друг формат, различен от горепосочените, няма да бъдат разгледани! Всички кандидатури, отговарящи на изискванията, ще бъдат разглеждани конфиденциално и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

Отговорности: – Управление на проекти във фирмата за маркетинг и продажби на Lemon, свързани с

Основни задължения: 1. Работа по PHP-проекти 2. Оперативно управление на PHP-проект. 3. Разработване на модули на система за управление на съдържанието. 4. Доработки по проекти на съществуващи клиенти 5. Работа по разработката на WMS - Oблачна система за автоматизация на складове и доставки Изисквания към кандидата: 1. Умение за работа с PHP (5.3), PHP OOP, MySQL - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! 2. Умение за работа по MVC / PHP Frameworks (Laravel, Symfony, Zend Framework и др.) 3. Предимство е познаването на Javascript рамки (Jquery, ExtJS), 4. Предимство е опит в разработването на клиент-сървър приложения, Ajax, REST API, Amazon Web услуги. 5. Комуникативност; 6. Ефективна работа в екип; Ние предлагаме: 1. Работа с руско и англоговорящи служители; 2. Работа в млад екип; 3. Добро стартиращо заплащане с реална възможност за неговото повишаване след показани резултати 4. Много добра работна обстановка. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1. Образование: ВИСШЕ (с предимство е висше техническо). 2. Друга квалификация: английски език и руски език - предимство. Изисквания за кандидатстване: Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете снимка и CV, задължително във формат PDF! Кандидатите с автобиографии в друг формат, различен от горепосочените, няма да бъдат разгледани! Всички кандидатури, отговарящи на изискванията, ще бъдат разглеждани конфиденциално и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

Основни задължения: 1. Работа по PHP-проекти 2. Оперативно управление на PHP-проект. 3. Разработване на модули