Обновихме производствената версия на Orderadmin.

Включва нова версия на секцията за фулфилмънт с нов вид стратегия за събиране – „вълна“.