СТАЖАНТ WEB ПРОГРАМИСТ

Posted 1 година ago

Програмата започва с въвеждащо обучение, което ще се проведе на място в централния офис на фирмата и ще има за цел да запознае стажанта с политиката на фирмата, организацията на работния процес и проектите на компанията. Следващият етап е предназначен за пълноценна практическа работа по реални проекти. Стажантската програма има за цел да обучи младши уеб програмисти и студенти, които искат да развият своите лични и професионални умения. С най-активните и талантливи стажанти ще бъде обсъдена възможността за назначаване на постоянен трудов договор, след успешно приключване на стажантската програма.

Продължителност на програмата:

Целият стаж ще е общо от 170 до 250 часа в зависимост от знанията, уменията, и от това как се справя обучаемия. По взаимно желание и преценка, стажантът може да бъде нает на ТД без значение от часовете, които е натрупал до момента.

Необходимите документи за кандидатстване:

– Автобиография;
– Кратко мотивационно писмо, пояснявайки кои ваши знания и умения бихте желали да развиете по време на стажа;
– Линкове на проекти, изработени от Вас – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО;

Изисквания към участниците:

– Интерес към уеб-дизайна и уеб-програмирането
– Много добра компютърна и интернет грамотност;
– Започнати и завършени проекти са предимство;
– Основни познания по Javascript/jQuery/PHP/MySQL;
– Организираност и отговорност;
– Основни познания по HTML/CSS/Javascript;
– Организираност и отговорност;

Ние предлагаме:

– Обучение, стаж и възможност за назначаване на ТД
– Приятна и приятелска среда за работа.
– Работно време: от 4 до 8 часа

Ако проявявате интерес към стажантска програма на Лимон ЕООД, изпратете снимка и CV, задължително във формат PDF! Кандидатите с автобиографии в друг формат, различен от горепосочените, няма да бъдат разгледани!
Всички кандидатури, отговарящи на изискванията, ще бъдат разглеждани конфиденциално и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

Apply Online