Мениджър на IT-проекти в област маркетинг и реклама

Posted 1 година ago

Кандидатът трябва да има опит в работата с Agile методологии и да бъде запознат с основните CMS системи като WordPress, S.Builder и Bitrix. Опитът в работата с програмни езици като PHP, JavaScript и CSS ще се счита за предимство.

Отговорности:

– Управление на екипи за маркетинг и софтуерна разработка;
– Планиране и изпълнение на проекти в съответствие с Agile методологията;
– Комуникация с клиенти и участие в преговорите за проекти;
– Оценка на рисковете и управление на проблемите по време на изпълнението на проектите;
– Участие в техническото проектиране и тестване на софтуерните продукти.

Предлагаме:

– Конкурентно заплащане, включващо фиксирана и процентна част;
– Работа в млад и динамичен екип;
– Възможност за професионален и кариерен растеж;
– Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа.

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете снимка и CV, задължително във формат PDF! Кандидатите с автобиографии в друг формат, различен от горепосочените, няма да бъдат разгледани!

Всички кандидатури, отговарящи на изискванията, ще бъдат разглеждани конфиденциално и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

Apply Online