Мениджър на проекти (ветроходно училище)

Posted 1 година ago

Отговорности:

– Управление на проекти във фирмата за маркетинг и продажби на Lemon, свързани с продажбите на ветроходни курсове;
– Управление на екипи и работа с клиенти, свързани с продажбите на ветроходни курсове;
– Отговорност за изготвянето на планове и стратегии за продажби на ветроходни курсове;
– Управление на уеб сайтове на фирмата с помощта на платформи като WordPress, S.Builder, Tilda;
– Управление на рекламни кампании като Google Adwords и други.

Изисквания:

– Добро владеене на руски и английски език;
– Опит в продажбите на ветроходни яхти;
– Опит в управлението на уеб сайтове с помощта на платформи като WordPress, S.Builder, Tilda;
– Опит в управлението на рекламни кампании като Google Adwords и други.

Предлагаме:

– Заплащане, включващо фиксирана част и процент от продажбите на ветроходни курсове;
– Работа в динамична и интернационална среда;
– Възможности за лично и професионално развитие.

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете снимка и CV, задължително във формат PDF! Кандидатите с автобиографии в друг формат, различен от горепосочените, няма да бъдат разгледани!

Всички кандидатури, отговарящи на изискванията, ще бъдат разглеждани конфиденциално и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

Apply Online