Контакти

Контакт с нас

В нашата компания работят повече от 30 служителя в общо 3 офиса, които са разположени в Варна, Санкт-Петербург и Москва.

Адрес

бул. Осми приморски полк 115,
офис вход, етаж 5, офис 14-5,
Варна, 9002

Ел. Поща: office@lemon.bg

Телефон: +359(0) 52 940 335


Live chat