фирма за дигитален маркетинг, еКомерс софтуер, изработка на уеб сайтове, реклама

+359 52 94 03 35

Варна

+359 2 437 25 36

София

+359 896 733 912

Bulgarian

В ПАКЕТА
КОРПОРАТИВЕН САЙТ
СА ВКЛЮЧЕНИ

 • маркетингов анализ;
 • проектиране;
 • дизайн на сайта;
 • система за оправление на съдържанието (CMS);
 • базова оптимизация;
 • безплатно настаняване на наш хостинг за първите 6 месеца;

ДОПЪЛНИТЕЛНО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОРЪЧАТЕ
ПРИ НАС СЛЕДНОТО:

 • техническа поддръжка на сайта;
 • последващо настаняване на наш хостинг;
 • пълна оптимизация на корпоративният сайт;
 • реклама в интернет;
 • популяризиране на сайта в социалните мрежи;
 • създаване на презентации;
 • превод на сайта на други езици;

ПРИ ЕДНОВРЕМЕННО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПАКЕТ И ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, СЕ ПРЕДЛАГАТ ОТСТЪПКИ.

В съвременния свят, корпоративната култура придобива все по голямо значение. Имиджа на компанията, нейната мисия и ценности се превръщат от явление на вътрешния живот на фирмата в решаващ фактор за привличане на клиенти. Днес, както никога до сега, е важно корпоративният дух да се предава на своите клиентите и те да стават част от живота на фирмата. Това се явява и способ за привличане на нови клиенти, и превръщането на съществуващите в постоянни потребители на Вашият продукт. В тази връзка, огромно значение придобива корпоративният сайт. Той едновременно се явява носител и разпространител на корпоративната култура, а също и източник за утвърждаване на компанията. Корпоративният сайт - това е възможност директно и открито да се обръщате към Вашите клиенти.

Корпоративният сайт - мощно оръжие в борбата с конкуренцията

Позиционирането на компаните в интернет днес, се явява не просто важно преимущество. Това е необходимост, обезателно условие за процъфтяването на Вашият бизнес.

Намиране на нови клиенти

Корпоративният сайт - това е възможност за разпространение на корпоративната култура и обща информация за Вашият бизнес. Това, на свой ред, позволява формирането на определена бизнес репутация в своя отрасъл и привличането на нови партньори. В този случай, функцията на Вашия сайт е двойна. От една страна, самият факт че съществува качествен корпоративен сайт, повишава вашата привлекателност като партньор, а от друга, корпоративният сайт се явява източник на информация и просто способ за контакт с Вас.

Направете заявка

Обадете се сега на телефон: +359 52 94 03 35 (Варна), +359 2 437 25 36 (София),
или отправете заявка за консултация, и наш мениджър ще се свърже с Вас.